Vid ansökan om tillgång till prov kan det upplevas som svårt att veta vilka blanketter och bilagor som ska fyllas i till en biobanksansökan. För att underlätta och minimera den tidsåtgång som går åt för sökande att orientera sig bland all dokumentation har Nationella Biobanksrådet tillsammans med Byrå4 utvecklat en webbaserad blankettväljare.

Genom att svara på några enkla frågor om vilken biobanksansökan som avses kan verktyget ta fram just den blankett och bilaga som behövs.  Om du är nyfiken på att prova blankettväljaren så finns den tillgänglig som länk på sidan ”Alla dokument” som du hittar här.