Måndagen 21/3 2022 släpps en ny version Svenska biobanksregistret (SBR). Releasen påverkar inte användarnas pågående arbete i SBR, utan den dagliga verksamheten kan fortsätta som vanligt.

Verksamheterna kan nu även:

Skapa, redigera och avsluta provförvaringsenheter, samt koppla vårdprovsamlingar till dessa.

Skapa användare med rollen samtyckeshandläggare och koppla dessa till en provförvaringsenhet.

Få stöd i att inte kunna avsluta provsamlingar som innehåller prov.

Provförvaringsenheter och samtyckeshandläggare är begrepp som används för att representera de enheter som bevarar biobanksprov och dess personal som kommer att aktuella när ett administrativt stöd för samtyckeshanteringen finns på plats.

Användarhandbok för SBR och blankett för att skapa användare är uppdaterade.

Vid frågor kontakta produktägare för SBR.