Svenska biobanksregistret (SBR) har ny adress och nås nu på sbr.biobanksverige.se