NEJ-talonger

På denna sida hittar du adressuppgifter till dit du skickar din NEJ-talong.

Mottagare av Nej-talong.

Region Blekinge

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Dalarna

Adress:
Patologi och Cytologi Dalarna
Falu Lasarett
791 83 Falun

Region Gotland

Adress:
HoS Förvaltning/Region Gotland
621 81 Visby

Region Gävleborg

Adress:
Klinisk patologi och cytologi
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Region Halland

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Jämtland Härjedalen

Adress:
FoU enheten/hus 12 plan 3
Östersundssjukhus
831 83 Östersund

Region Jönköpings län

Adress:
Biobank Jönköping
Laboratoriemedicin plan 5
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Region Kalmar län

Adress:
Diagnostiskt Centrum, Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Region Kronoberg

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Norrbotten

Adress:
Biobanken Region Norrbotten
Enheten för forskning och lärande
Robertsviksgatan 7
97189 Luleå

Region Skåne

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Stockholm

Adress:
Stockholms medicinska biobank Regionalt biobankscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

Region Sörmland

Adress:
Biobank Sörmland
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Sveavägen entré 9, Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Region Uppsala

Adress:
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Region Värmland

Adress:
Centrum för klinisk forskning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Region Västerbotten

Adress:
Biobanken norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Region Västernorrland

Adress:
Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand
851 86 Sundsvall

Region Västmanland

Adress:
CIFU Forskning, Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Region Örebro län

Adress:
Örebro Biobank
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

Region Östergötland

Adress:
Samtyckeshantering
Regionalt Biobankscentrum
Kungsgatan 23
582 18 Linköping

Västra Götalandsregionen

Adress:
Biobank Väst
Regionalt biobankscentrum
Guldhedsgatan 10C
Sahlgrenska Universitetssjukhuset413 45 Göteborg

Biobanksamordnare

Region Blekinge
Namn: Angelica Kjellsson
Tel: 0455-73 49 32
Mejl: biobank@regionblekinge.se
Namn på biobank: E-biobank mottagna beslut
Reg. nr: 839

Region Dalarna
Namn: Katarina Järlestedt
Tel: 023-49 23 83
Mejl: katarina.jarlestedt@regiondalarna.se
Namn på biobank: Biobank för Diagnostiska Prover
Reg. nr: 874

Region Gotland
Namn: Thomas Kunze
Tel: 0498-26 85 14
Mejl: thomas.kunze@gotland.se
Namn på biobank:
Reg. nr:

Region Gävleborg
Namn: Carina Hammarfjäll
Tel: 026-158564
Mejl: biobank@regiongavleborg.se
Namn på biobank: E-biobank
Reg. nr: 814

Region Halland
Namn: Tomas Seidal, Eleonora Bruhn
Tel: 035-13 18 85, 035-14 78 15
Mejl: tomas.seidal@regionhalland.se
Namn på biobank: E-biobanken Halland
Reg. nr: 841

Region Jämtland Härjedalen
Namn: Agneta Lindberg
Tel: 063-14 75 98
Mejl: agneta.lindberg@regionjh.se
Namn på biobank: Biobanken Jämtland Härjedalen
Reg. nr: 398

Region Jönköpings län
Namn: Jeanette Karlsmo
Tel: 010-24 25933
Mejl: jeanette.karlsmo@rjl.se
Namn på biobank: Biobank Jönköping
Reg. nr: 868

Region Kalmar län
Namn: Cecilia Leitet
Tel: 0480 - 448019
Mejl: Cecilia.Leitet@regionkalmar.se
Namn på biobank: Benvävnad
Reg. nr: 862

Region Kronoberg
Namn: Sanda Beglerbegovic
Tel: 0470-587004
Mejl: sanda.beglerbegovic@kronoberg.se
Namn på biobank: E-biobank mottagna beslut
Reg. nr: 838

Region Norrbotten
Namn: Fiona Murray
Tel: +46722404767
Mejl: fiona.murray@norrbotten.se
Namn på biobank: Biobanken Norrbotten
Reg. nr: 3

Region Skåne
Namn: Emelie Elmquist
Tel: 046-2752988
Mejl: rbcsyd@skane.se
Namn på biobank: E-biobanken Region Skåne
Reg. nr: 803

Region Stockholm
Namn: Linda Lindskog
Tel: 08-517 725 52
Mejl: biobankstockholm.karolinska@sll.se
Namn på biobank: Biobank Aleris/SLL
Reg. nr: 405

Region Sörmland
Namn: Christina Gökstorp
Tel: 0730733396
Mejl: biobank@regionsormland.se
Namn på biobank: Biobank Sörmland
Reg. nr: 872

Region Uppsala
Namn: Anna Beskow
Tel: 018-611 39 32
Mejl: info@uppsalabiobank.uu.se
Namn på biobank: E-biobank
Reg. nr: 779

Region Värmland
Namn: Margareta Eriksson
Tel: 010-839 11 96
Mejl: biobank@regionvarmland.se
Namn på biobank: E-biobank
Reg. nr: 794

Region Västerbotten
Namn: Johanna Åkerlund
Tel: 090-785 85 62
Mejl: johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Namn på biobank: Biobanken Norr
Reg. nr: 472

Region Västernorrland
Namn: Anders Henriksson
Tel: 060-18 14 86
Mejl: anders.henriksson@rvn.se
Namn på biobank: Patologi och cytologi
Reg. nr: 437

Region Västmanland
Namn: Karin Kraft och Annika Kärnsund
Tel: 021-176559
Mejl: biobank.samordnare@regionvastmanland.se
Namn på biobank: E-biobank
Reg. nr: 748

Region Örebro län
Namn: Karin Johansson
Tel: 019-602 1784
Mejl: karin.johansson11@regionorebrolan.se
Namn på biobank: E-biobank
Reg. nr: 763

Region Östergötland
Namn: Camilla Hildesjö
Tel: 010-103 20 21
Mejl: camilla.hildesjo@regionostergotland.se
Namn på biobank: Biobank Östergötland
Reg. nr: 1

Västra Götalandsregionen
Namn: Linn Gustavsson
Tel: 079-0990497
Mejl: linn.m.gustavsson@vgregion.se
Namn på biobank: Biobank Väst
Reg. nr: 890