Nationella biobanksrådets remissvar till betänkandet  Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SoU 2015:80)