Program konferens

DAG 1 (26 mars 2019)

Moderator: Lisa Kirsebom

8:30–9:30    Plats: J Lounge

Registrering

9:30–9:40    Plats: Sal H2

Välkommen och introduktion av konferensdagarna

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Linda Paulson, Chef Biobank Väst (Biobank Väst är regional värd för konferensen)

9:40–10:05    Plats: Sal H2

The role of biobanks in genetic discovery and precision medicine

Kristian Hveem, Head of Hunt Biobank, member of Biobank Sweden International Scientific Advisory Board

10:05–10:30    Plats: Sal H2

Samverkansprojekt – register och biobanker

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Therese Fagerqvist,  Projektkoordinator RBC Uppsala Örebro

10:30–11:00    Plats: Hall H

Fika, utställning och postrar

11:00–11:45    Plats: Sal H2

Sveriges långsiktiga satsning på life science

Jenni Nordborg, Chef regeringens life science kontor

11:45–12:30    Plats: Sal H2

Ett helhetskoncept för digitalisering av biobanksprocesser – att effektivisera och koordinera biobanksaktiviteter

Lena Brynne, Chef Stockholms medicinska biobank
Fia Malmström, Processledare och kvalitetsansvarig Stockholms medicinska biobank

12:30–13:30    Plats: Hall H

Lunch, utställning och postrar

13:30–15:00    Plats: W1: Sal H2 W2: Sal J2

Workshop 1: Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning – en resurs för forskning
Inger Lindström, Projektledare Biobank Sverige
Maria Jönsson, Biomedicinska analytiker Klinisk kemi Lund
Johanna Ekström, Processteamledare Biobanksprocessen AMM Syd och Biobank Region Skåne

Workshop 2: Kohorter – en guldgruva för forskare
Elin Thysell, Provservicekoordinator Biobank Sverige, nod Umeå
Anders Johansson, Provservicekoordinator Biobank Sverige, nod Umeå
Eva Oterga-Paino, Provservicekoordinator Biobank Sverige, nod Syd

15:00–15:30    Plats: Hall H

Fika, utställning och postrar

15:30–16:00    Plats: Sal H2

Hur ökar vi värdet av våra vårdprovsamlingar?

Maria Liljander och Elisabeth Norén, Biobanksstrateger Biobank Sverige

16:00–16:30    Plats: Sal H2

All BBMRI-ERIC working groups and Sweden’s participation in the European research infrastructure for biobanking

Andrea Wutte, Head of BBMRI-ERIC QM Service

16:30–17:00    Plats: Sal H2

Vikten av ett fungerande kvalitetsledningssystem för biobanker- implementering av den internationella ISO standarden

Lena Morgan, Projektledare SIS Swedish Standard Institute

17:00–17:30    Plats: Sal H2

Turning hospital biobank data into real world evidence using artificial intelligence tool

Samu Kurki, Senior data scientist Auria Biobank

17:30–17:45    Plats: Sal H2

Avslutning av dagen

19:00    Plats: Universeum

Konferensmingel och middag på Universeum

Välkomstmingel med bubbel och tilltugg. Värdar för minglet var Göteborgs stad i samarbete med Västra Götalandsregionen. Därefter var det guidad tur i regnskogen på Universeum. Middagen intogs i akvariet.

     

DAG 2 (27 mars 2019)

Moderator: Lisa Kirsebom

8:15–8:20    Plats: Sal H2

Välkommen och introduktion av konferensdagen

8:20–9:00    Plats: Sal H2

Biobank Sverige- den nya nationella forskningsinfrastrukturen

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, chef RBC Uppsala Örebro
Tobias Sjöblom, Föreståndare forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige

9:00–10:00    Plats: Sal H2

Goda exempel på hur biobanker kan användas inom forskning- perspektiv från akademin, industrin samt hälso-och sjukvården

Vad betyder biobanksprover för AstraZeneca?
Karin Gedda, Associate director på AstraZeneca

SCAN-B: populations-baserad biobankning med molekylär analys av prognostiska och behandlings-prediktiva markörer i bröstcancer
Åke Borg, Professor Lunds universitet

Stomach Biopsy Cohort – en nationell studie om Helicobacter pylori och dess betydelse i utvecklingen av magcancer
Joar Franzén, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik Karolinska Institutet

10:00–10:30    Plats: Sal H2

Ny EU-förordning om kliniska prövningar ställer krav på ett förstärkt svenskt samarbete

Henning Lundin, Regulatorisk handläggare, Läkemedelsverket

10:30–11:00    Plats: Hall H

Fika, utställning och postrar

11:00–12:30    Plats: W3: Sal R22–23 W4: Sal R24–25 W5: Sal H2

Workshop 3: Preanalytiska fel kräver tid och energi- var står provkvalitetsforskningen idag?
Åsa Torinsson Naluai, Forskare Biobank Väst/Sahlgrenska akademin
Kristina Lind, Projektledare Biobank Väst

Workshop 4: Storskaliga molekylärbiologiska analyser som tar dig in i framtiden
Sanela Kjellqvist, Head of IT and customer relations KI Biobank
Birgitta Högberg, Gruppchef Lab UCR

Workshop 5: Så kan den nationella IT-strategin för biobanker bli en framgång
Christian Bruzelius, Projektledare nationell IT-strategi Biobank Sverige

12:30–13:30    Plats: Hall H

Lunch, utställning och postrar

13:30–15:15    Plats: Sal H2

Lagar och regler som påverkar hanteringen av biobanksprover

GDPR – ett år efter införandet
Ulrika Harnesk, Jurist på Datainspektionen

ELSI helpdesk- etisk och juridisk rådgivning
Camilla Östergren, Jurist ELSI helpdesk Biobank Sverige

Anpassningar i biobankslagen
Gunilla Bergström, Chef RBC Sydöstra

15:15–15:45    Plats: Hall H

Fika, utställning och postrar

15:45–16:45    Plats: Sal H2

Biobank Sverige- från idé till verklighet. Var står vi idag, och hur går vi vidare?

Erfarenheter från uppbyggandet av en nationell infrastruktur. Panel och publik diskuterar.


Diana Berggren, Styrgruppen Biobank Sverige, senior professor med. fak. Umeå universitet
Lars Grip, FoUII-direktör Västra Götaland
Gunilla Bergström, Chef RBC Sydöstra
Christian Bruzelius, Projektledare nationell IT-strategi Biobank Sverige
Elisabeth Norén, Biobanksstrateg Biobank Sverige
Jenny Åkerblom, Chef RBC Norr

16:45–17:00    Plats: Sal H2

Avslutning och summering av konferensdagarna

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn