Program kurser

I anslutning till Nationell Biobankskonferens 2019 erbjöds två kurser. Dagen före konferensen, måndag 25 mars, gavs en grundläggande kurs i biobankning. Dagen efter konferensen, torsdag 28 mars, hölls en kurs i kvalitetssäkring vid biobankning. 

Grundläggande kurs i biobankning (25 mars 2019)

10:30–10:45

Välkommen och introduktion av kursen

10:45–11:45

Introduktion till biobankning och biobankslagen. Kristina Lind, Biobank Väst.

11:45–12:45

Lunch

12:45–13:45

Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur ett biobanksperspektiv? Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.

13:45–14:30

Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.

14:30–14:45

Fika

14:45–15:30

forts. Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.

15:30–17:00

Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning. Kristina Lind, Biobank Väst.

Målgrupp: Kursen riktade sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal och andra som kommer i kontakt med biobankning.
Arrangör: Biobank Väst

Kurs i kvalitetssäkring
(28 mars 2019)

8:30–8:45

Welcome and introduction

8:45–10:00

Standardization. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

10:00–10:15

Coffee break

10:15–11:30

Collection, transport, isolation. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

11:30–12:30

Lunch

12:30–14:00

Storage of isolated material, quality control. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

14:00–14:15

Coffee break

14:15–15:30

Optimization of experimental workflows. Mikael Kubista, TATAA Biocenter.

Målgrupp: Kursen riktade sig till forskare, doktorander, biobankspersonal, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker och annan personal som hanterar och analysera biologiska prover.
Arrangör: TATAA Biocenter inom ramen för SPIDIA.

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn