nationell biobankskonferens
Switch to english language
x
nationell biobankskonferens
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Posterpresentation

I samband med konferensen finns möjlighet för forskare och studenter med flera att presentera sin forskning eller sitt arbetsområde i en posterutställning.

Postrarna är placerade i utställningsområdet. Lunch och fika intas stående i utställningsområdet för att maximera möjligheten för utställare, deltagare och posterutställare att mötas och skapa kontakter.

Förutsättningen för att delta med en poster är att du är anmäld som deltagare i konferensen. Själva posterdeltagandet är kostnadsfritt.

ABSTRACT/SAMMANFATTNING
Du är välkommen att skicka in abstract/sammanfattning som beskriver ditt arbete/din posterpresentation. Konferensens programkommitté ansvarar för granskning och urval.

Abstract/sammanfattning får omfatta en A4-sida och cirka tolv punkter. Var noga med att ange:

– Rubrik – Författare – Syfte/mål – Metod – Resultat

Sammanfattningen skickas senast 15 januari 2019 till linda.paulson@vgregion.se
Besked om acceptans lämnas senast 31 januari 2019.

Postern
Postern bör vara 120 x 90 cm och i stående format. Det är valfritt att skriva på svenska eller engelska.

Kontakt
Vid praktiska frågor om posterutställningen kontakta Sweden MEETX AB:
E-post: biobank@meetx.se
Telefon: +46 (0)31 708 86 90

Vid frågor om abstracts kontakta programkommittén:
E-post: linda.paulson@vgregion.se
Telefon: +46 (0)700 82 50 65

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: