Om konferensen

Den 26-27 mars gick Nationell Biobankskonferens 2019 av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg på temat ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”. Under två dagar samlades nästan 300 deltagare för att utbyta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrågor.

Konferensdagarna tog upp samverkan Biobank Sverige och etableringen av den nya nationella biobanksinfrastrukturen samt lyfte digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning. Deltagarna fick lyssna till regeringens satsning på life science och ökad kunskap om lagar och regler som påverkar biobanksområdet. Konferensen tog även upp vi kan öka värdet av våra biobanksprover och kohorter.

Konferensen lockade forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet samt ett flertal utställare. Moderator för konferensdagarna var journalist Lisa Kirsebom.

>> Ta del av talarnas presentationer
>> Ta del av programmet

I anslutning till konferensen erbjöds två kurser. >> Ta del av kursernas innehåll

Biobank Väst var lokal värd för årets konferens
Linda Paulson, chef
Emma Hvitfeldt, kommunikatör
Katarina Peltz, biobankssamordnare
Wahida Sarwari, provservicekoordinator

Programkommittén för årets konferens
Linda Paulson, sammankallande, chef Biobank Väst
Anders Johansson, provservicekoordinator Umeå Universitet
Karin Johansson, biobankssamordnare Örebro Biobank
Lena Brynne, chef Stockholms medicinska biobank
Lena Thunell, föreståndare Linköpings Biobanksfacilitet
Linda Paavilainen, forskningssamordnare Uppsala biobank
Marie Sverud, chef Regionalt biobankscentrum Södra Sjukvårdsregionen och biobankssamordnare Region Skåne