nationell biobankskonferens
Switch to english language
x
nationell biobankskonferens
English
Till startsidan för Biobank Sverige

2017 års konferens

Den 14–15 februari 2017 anordnades för första gången en nationell biobankskonferens. Konferensdagar samlade 215 deltagare samt utställare på Svenska Mässan i Göteborg. Besökarna var forskare och personal från hälso- och sjukvården, akademin eller industrin som arbetar inom eller intresserar sig för frågor som rör biobanking.

På programmet stod aktuella biobanksfrågor i Sverige. Deltagarna fick bland annat ta del av den pågående biobanksutredningen, den nya ISO-standarden, en presentation om deet danska biobanksregistret, IT-innovationer och aktuell forskning. Under dagarnas workshops kunde besökarna välja att fördjupa sina kunskaper i exempelvis ärendehantering, robotar, provkvalitet och vävnadsbiobankning.

Nationella biobanksrådet (numera Biobank Sverige) var arrangör i samarbete med landets Regionala biobankscentrum, landstingens/regionernas biobankssamordnare och Nätverket för nationell biobanksservice. Konferensen hölls i Göteborg och Regionalt biobankscentrum i Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska biobank var lokala arrangörer.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: