Om Biobank Sverige

Biobank Sverige är ett samarbete mellan svensk hälso-och sjukvård och universitet med medicinsk fakultet. Tillsammans med representanter från näringsliv och patientföreningar arbetar Biobank Sverige för att samordna svenska biobanker och vidareutveckla en nationell biobanksinfrastruktur med de bästa förutsättningarna för hälso-och sjukvård, akademi, näringsliv och patienter.

Mål och Visioner

  • Underlätta tillgång till prov av hög kvalitet för medicinsk forskning
  • Skapa gynnsamma förutsättningarna för regionala, nationella och internationella samarbeten.
  • Bidra till en bättre framtida vård och behandling
  • Harmonisera insamling, förvaring och uttag av prov

Vi är Biobank Sverige

Följande samarbetspartners ingår i Biobank Sverige