Biobankssamordnare och NEJ-talonger

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till alla biobankssamordnare men också mottagarna för NEJ-talonger dit du skickar din NEJ-talong.

Blekinge 

Biobankssamordnare

Angelica Kjellssons (FÖRÄLDRALEDIG) kontakt: Catarina Söderholm

0455-73 49 32

Biobankens registreringsnummer: 462

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Scheeletorget 1

223 81 Lund

046-275 29 81

Dalarna

Biobankssamordnare

Katarina Järlestedt katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

023-49 23 83

Namn på biobank: Biobank Dalarna

Registreringsnummer: 874 (diagnostiska patologiprov) och 873 (forskningsprov och nyinsamlade prov)

Mottagare av Nej-talong

Katarina Järlestedt

Patologi och Cytologi Dalarna

Falu Lasarett

791 83 Falun

Webbplats

Gotland

Biobankssamordnare

Thomas Kunze thomas.kunze@gotland.se

0498-26 85 14

För biobank och biobankens registreringsnummer se Stockholm

Mottagare av Nej-talong

Thomas Kunze

HoS Förvaltning

Region Gotland

621 81 Visby

Gävleborg

Biobankssamordnare   

Carina Hammarfjäll biobank@regiongavleborg.se

026-158564

Biobankens registreringsnummer: 984

Mottagare av Nej-talong

Carina Hammarfjäll

Klinisk patologi och cytologi

Gävle sjukhus

801 87 Gävle

026-158564

Halland

Biobankssamordnare 

Tomas Seidal, Eleonora Bruhn tomas.seidal@regionhalland.se

035-13 18 85, 035-14 78 15

Biobankens registreringsnummer:

325 (Klinisk Patologi & Cytologi)

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Scheeletorget 1

223 81 Lund

046-275 29 81

Jämtland/Härjedalen

Biobankssamordnare

Agneta Lindberg agneta.lindberg@regionjh.se

063-14 75 98

Namn på biobank: Biobanken Region Jämtland Härjedalen

Registreringsnummer: 398

Mottagare av Nej-talong

Agneta Lindberg

FoU enheten

hus 12, plan 3

Östersundssjukhus

831 83 Östersund

Jönköping

Biobankssamordnare

Jeanette Karlsmo jeanette.karlsmo@rjl.se

010-24 25933

Namn på biobank: Biobank Jönköping

Registreringsnummer: 868

Mottagare av Nej-talong

Jeanette Karlsmo

Länssjukhuset Ryhov

Medicinsk diagnostik

Patologilaboratoriet

551 85 Jönköping

Kalmar

Tf. biobankssamordnare

Lena Lundström lena.lundstrom@regionkalmar.se

072-4627517

Biobankernas registreringsnummer:

488 ( Patologi/cytologi )

490 ( Klinisk mikrobiologi )

491 ( Klinisk kemi )

Mottagare av Nej-talong

Lena Lundström

Diagnostiskt Centrum, Hus 17, plan 2

Länssjukhuset

391 85 Kalmar

Kronoberg

Biobankssamordnare 

Marie Jadner marie.jadner@kronoberg.se

0470-58 75 13

Biobankens registreringsnummer: 340

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Scheeletorget 1

223 81 Lund

046-275 29 81

Norrbotten

Biobankssamordnare  

Ella-Karin Blomqvist ella-karin.blomqvist@norrbotten.se

0920-282000/0923-761 46

Biobankens registreringsnummer: 3

Mottagare av Nej-talong

Biobanken Region Norrbotten

Sunderby sjukhus, Laboratoriemedicin

Avd för patologi och cytologi

971 80 Luleå

Skåne

Tf. Biobankssamordnare

Malin Ivarsson rbcsyd@skane.se

046-275 29 84

Biobankens registreringsnummer: 136

Mottagare av Nej-talong

Regionalt Biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Scheeletorget 1

223 81 Lund

Webbplats

Stockholm

Biobankssamordnare

Linda Lindskog biobankstockholm.karolinska@regionstockholm.se

08-517 725 52

Namn på biobank: Stockholms Medicinska Biobank

Registreringsnummer: 914

Mottagare av Nej-talong

Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms medicinska biobank

Eugeniavägen 43, M8:01

171 76 Stockholm

Webbplats

Sörmland

Biobankssamordnare

Christina Gökstorp biobank@regionsormland.se

073-073 33 96

Namn på biobank: Biobank Sörmland

Registreringsnummer: 872

Mottagare av Nej-talong

Christina Gökstorp

Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

631 88 Eskilstuna

Webbplats

Uppsala

Biobankssamordnare

Anna Beskow

info@uppsalabiobank.uu.se

018-611 39 32

Namn på biobank: Uppsala biobank

Registreringsnummer: 827

Mottagare av Nej-talong

Åsa Forsberg

Uppsala Biobank

Dag Hammarskjölds väg 38

751 85 Uppsala

Webbplats

Värmland

Biobankssamordnare

Margareta Eriksson biobank@regionvarmland.se

010-839 11 96

Namn på biobank: Värmland biobank

Registreringsnummer: 924

Mottagare av Nej-talong

Margareta Eriksson

Centrum för klinisk forskning och utbildning

Älvgatan 49

Hus 73, plan 3

651 85 Karlstad

Webbplats

Västerbotten

Biobankssamordnare  

Johanna Åkerlund

johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se

090-785 85 62

Namn på biobank: Biobanken Norr

Registreringsnummer: 472

Mottagare av Nej-talong

Johanna Åkerlund

 Biobankscentrum NUS

 901 85 Umeå

Västernorrland

Biobankssamordnare 

Anders Henriksson anders.henriksson@rvn.se

060-18 14 86

Biobankernas registreringsnummer:

437 ( Avdelningen patologi och cytologi )

438 ( Laboratoriemedicin Västernorrland )

Mottagare av Nej-talong

Anders Henriksson

Laboratoriemedicin Västernorrland

851 86 Sundsvall

Västmanland

Biobankssamordnare

Annika Kärnsund, Karin Kraft biobank.samordnare@regionvastmanland.se

021-176559

Biobankernas registreringsnummer:

554 (Patologi/cytologi )

84 (Klinisk mikrobiologi)

442 (Klinisk kemi)

Mottagare av Nej-talong

Annika Kärnsund

CIFU, Ingång 29

Västmanlands sjukhus

721 89 Västerås

Webbplats

Västra Götaland

Biobanksamordnare

Katarina Peltz

katarina.peltz@vgregion.se

0761-11 71 57

Namn på biobank: Biobank Väst

Registreringsnummer: 890

Mottagare av Nej-talong

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Biobank Väst

413 45 Göteborg

Webbplats

Örebro

Biobanksamordnare

Karin Johansson, karin.johansson11@regionorebrolan.se

019- 602 1784

Namn på biobank: Örebro biobank

Registreringsnummer: 454

Mottagare av Nej-talong

Örebro Biobank

Campus-USÖ, X-huset

Örebro Universitetssjukhus

701 85 Örebro

 Webbplats

Östergötland

Biobankssamordnare

Gunilla Bergström, gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

Tel: 010 – 103 44 03

Namn på biobank: Biobank Östergötland

Registreringsnummer: 1

Mottagare av Nej-talong

Gunilla Bergström

Regionalt BiobanksCentrum

Universitetssjukhuset

581 85 Linköping     

Webbplats