Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Biobank Sverige

Kontakta oss:

Om du har frågor kan du kontakta oss på e-post: info@biobanksverige.se

Inkomna förfrågningar till Biobank Sverige behöver diarieföras och arkiveras. Tänk därför på att i möjligaste mån undvika att skicka med känslig information och personuppgifter som kan kopplas till en individ.

Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på Biobank Sverige eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter skicka uppgifter om detta till info@biobanksverige.se så kommer de att plockas bort från våra sändlistor.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som registrerad >>> skl.se/tjanster/omskl/dataskyddinomskl.16126.html

Adress

Biobank Sverige ( f.d. Nationella Biobanksrådet )
c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E post:  info@biobanksverige.se
Kontakt SKL: www.skl.se

Arbetsutskott (AU):

Arbetsutskottet till Biobank Sverige består av ordförande för Biobank Sverige samt chefer för Regionala biobankscentum (RBC).
Möten: 6 gånger/år
Kontakt AU: Kontakta ditt Regionala biobankscentrum.

svenska

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: