Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Om Biobank Sverige

Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Biobank Sverige består av en nationell Styrgrupp, med representanter utsedda av landsting/ regiondirektörer och rektorer för universitet med  medicinsk fakultet och med representation från näringslivets branschorganisationer, en strategisk Beredningsgrupp, två arbetsutskott för regulatorisk och operativ biobanksservice och ett nationellt nätverk med landstingens/regionernas biobankssamordnare. I Biobank Sverige, som stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, ingår även representanter från patientorganisationer. Biobank Sverige har även ett nära samarbete och gemensam styrgrupp med Genomic Medicine Sweden (GMS)

Adress

Biobank Sverige 
c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala Kontakt

Arbetsutskott 1 (AU1):

Består av ordförande för Biobank Sverige samt chefer för Regionala biobankscentrum (RBC).

Möten: 6 gånger/år
Kontakt AU1: Kontakta ditt Regionala biobankscentrum.

Arbetsutskott 2 (AU2):

Består av representanter från operativ biobanksservice.

Möten: 6 gånger/år Kontakt AU2: Anna Beskow

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: