SÖKSök

Avancerade terapier

Seminarier om ATMP

Välkommen att delta fysiskt eller via länk för en avslutande halvdags seminarium. Under dagen kommer diagnostiker, behandlande läkare, näringslivet och myndigheter att ta ett samlat grepp om framtidsutsikter kring behandling av avancerade cell- och genterapier.

Läs mer och registrera dig via Apotekarsocietetens webbplats.