SÖKSök

Start  /  Kalendarium

Kalendarium

Här samlar vi aktuella webbinarium, konferenser, kurser och fysiska utbildningar.

Biobank Cohort Forum

Kan filterpapper innebära en möjlighet för att kunna spara fler prov? Den 11 april gästas Biobank Cohort Forum av Ulf Gyllensten, professor vid Uppsala Universitet. Han kommer då att berätta mer om möjligheterna med filterpapper och dela med sig av sina egna erfarenheter av olika filterpapper för att förvara prov.

Läs mer

Seminarier om ATMP

Välkommen att delta fysiskt eller via länk för en avslutande halvdags seminarium. Under dagen kommer diagnostiker, behandlande läkare, näringslivet och myndigheter att ta ett samlat grepp om framtidsutsikter kring behandling av avancerade cell- och genterapier. Läs mer och registrera dig via Apotekarsocietetens webbplats.

Läs mer
Avancerade terapier

Frågestund biobankslagen

Biobank Sverige bjuder in till en ny digital frågestund som denna gång fokuserar på kliniska prövningar och ansökningsprocesser.

Läs mer

Kvalitetsregister för forskning 2024

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Dagen arrangeras både fysiskt och online.

Läs mer
Kvalitetsregister för forskning

Europe Biobank Week 2024

Europas största biobankskonferens kommer åter att vara fysisk och arrangeras 2024 i Wien. Tema denna gång är ”Strengthening biobanks and biorepositories – Collaborative approaches for a sustainable future”.

Läs mer
Europe Biobank Week 2024 logo

Biobank Cohort Forum

Save the date!

Läs mer

Frågestund biobankslagen

Biobank Sverige bjuder in till en ny digital frågestund om den nya biobankslagen! Fokus för dagen är Socialstyrelsens nya föreskrifter och hur det påverkar implementeringen av nya biobankslagen.

Läs mer

Nordic Biobank Conference

Välkommen till den andra upplagan av nordens biobankskonferens som denna gång arrangeras i Trondheim, Norge!

Läs mer

Frågestund biobankslagen

Biobank Sverige bjuder in till en ny digital frågestund om den nya biobankslagen! Fokus för dagen är IT-anpassningar med anledning av biobankslagen.

Läs mer