Som en del av uppdraget från Biobank Sveriges styrgrupp har projektledare för nationell IT strategi genomfört en behovskartläggning med syfte att göra en nulägesanalys till grund för en nationell IT-strategi.

Arbetet med behovskartläggningen har koordinerats av Christian Bruzelius och grundar sig primärt på runda-bordssamtal med biobanksverksamheter representerade inom Biobank Sverige.