Interna dokument – länkar till intranätet

På denna sidan finner du dokumentation riktad åt verksamma inom Biobank Sverige

Dokument på Projectplace

Dokumenten nedan finns endast på Projectplace. För att kunna nå dokumenten krävs behörighet till Biobank Sveriges arbetsyta ”Biobank Sverige  – Allmänt”.

Kontaktlista och grupperingar inom BiS

Vägledning till Projectplace

PowerPoint om Biobankslagen

A2. Dokumentförteckning

A3. Dokumenthantering

E7. Begäran om att biobanksprov överlämnas till annan vårdgivare eller laboratorium

L5. Avidentifierade prov

Brev till samordnare – spårbarhet kliniska prövningar i e-biobank

Exempel – personnummer till e-biobank

P3. Spårbarhet vid kliniska prövningar

Bilagor till prissättningsrapporten (Y3)

Y3a. Instruktioner för att implementera Excel-mallen

Y3b. Prislista service för forskning

Y3c. Mall för uträkning av kostnader