För att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas till en framstående konkurrenskraftig nation inom klinisk forskning och life science behövs en långsiktig satsning på biobankerna, det skriver Biobank Sverige i sitt bidrag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Biobank Sveriges styrgrupp belyser framförallt tre huvudpunkter i inspelet till forsknings- och innovationsproposition 2024:

  • Finansieringen av en nationell samordnande funktion för Biobank Sverige för att möjliggöra utveckling av infrastrukturen för vård, forskning och näringsliv genom att säkra långsiktig drift och förvaltning.
  • Långsiktig satsning på nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Nationella initiativ inom klinisk forskning och vård som kopplar starkt till precisionsmedicin såsom Biobank Sverige, GMS och ATMP samordnas i denna nationella infrastruktur.
  • Behovet av ändringar i nya biobankslagen för att möjliggöra att beslutsoförmögna personer kan medverka i forskning.

Läs inspelet till forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet