I samband med Nordic Biobank Conference 2022 arrangeras en grundkurs i biobankning den 6 september. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur humanbiologiska prov som sparas i biobanker får hanteras, förvaras och användas. Du får också chansen att diskutera viktiga legala aspekter, etikprövning och biobanksansökan samt hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras.

Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal, forskningsstödjande personal och andra som kommer i kontakt med biobankning.

Pris: 1000 kr exklusive moms. I priset ingår fika och kursmaterial
Språk: Kursen hålls på svenska
Tid: 8:30 – 12:00, 6 september
Plats:
Svenska Mässan, Göteborg. Kurslokal meddelas vid ankomst
Anmälan: Länk direkt till anmälan (nbc.biobanksverige.se)
Kontakt: e-post Kristina Lind, Biobank Väst

Andra utbildningar

Du kan kostnadsfritt ta del av Biobank Sveriges digitala utbildningar, framtagna tillsammans med Apotekarsocieten, LIF och ASCRO. Se filmerna eller klicka på länkarna nedan för mer information!

Biobankslagen

I denna kostnadsfria digitala utbildning kan du lära dig de viktigaste delarna av det du behöver veta om Biobankslagen. Läs mer om e-utbildningen för biobankslagen 

Snabbguide biobanksansökningar

Denna kostnadsfria e-utbildning består av tre korta moduler som besvarar vanliga frågor kring biobanksansökningar. Läs mer om e-utbildningen för biobanksansökningar