Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Den 16 september bjuder Biobank Sverige in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användning av hälsodata och prov i forskning. Fokus för diskussionen är forskning enligt etikprövningslagen. Målet är att du som deltar kommer att få en ökad kunskap och stärkt förståelse kring regelverket för forskning.

 

Så kommer dagen se ut

  1. Panelens medlemmar svarar på i förväg inskickade frågor.
  2. Paneldiskussion sker utifrån bestämda teman (frågor kan ställas i chatten).
Preliminär agenda

 

10:00 – 10:05

Välkomna

Sonja Eaker, värd

Anna Beskow, moderator

10:05 – 10:55

Svar på vanliga frågor

Frågor som skickas in på förhand besvaras utifrån tema.

Johan Modin, Chef för Etikprövningsmyndigheten

Anna Gref, Samordnare registerservice på Socialstyrelsen

Pål Resare, Förbundsjurist, SKR

Mats Gustavsson, Dataskyddsombud, Karolinska Institutet

Representant, Hälsodatauppdraget Vetenskapsrådet

10:55 – 11:05 Paus
11:05 – 11:55

Paneldiskussion

Förslag på teman kan skickas in på förhand. Frågor kan skickas in i chatten.

Johan Modin, Chef för Etikprövningsmyndigheten

Anna Gref, Samordnare registerservice på Socialstyrelsen

Pål Resare, Förbundsjurist, SKR

Mats Gustavsson, Dataskyddsombud, Karolinska Institutet

Representant, Hälsodatauppdraget Vetenskapsrådet

11:55 – 12:00

Avslut

Sonja Eaker, värd

 

Panelen består av:
Representanter från Etikprövningsmyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Biobank Sverige, Forskningshuvudman samt Vetenskapsrådet

Värd och moderator:
Biobank Sverige

Tid och datum:
10:00 – 12:00, 16 september, 2022

Mötesform:
Livesändning (digitalt). Anslut här till paneldiskussionen

Målgrupp:
Forskare från akademi, region eller industri samt de som på olika vis arbetar med forskning eller forskningsstödjande verksamhet.

Förberedelse:
Vi ber dig att skicka in dina frågor på förhand. Det går även att föreslå teman till paneldiskussionen. 

Deadline för inkomna frågor samt förslag på teman är 19 augusti 2022.

Anmälan 

Att delta är helt kostnadsfritt och en anmälan innebär också åtkomst till livesändningen i efterhand (tillgänglig i en månad).