Med anledning av en stor efterfrågan på digitala alternativ för att signera avtal och ansökningar för biobankning har en förstudie inom Biobank Sverige resulterat i en möjlig lösning som redan används inom flera regioner.

En stor del av arbetet inom dagens biobanker sker genom manuell hantering, vilket är tidsödslande och påverkar handläggningsprocesserna. Med anledning av detta startades 2020 en förstudie inom Biobank Sverige med tydligt direktiv om att digitalisera arbetsprocesser som kräver manuell underskrift. Fördelarna ansågs vara många, däribland en förhöjd användarupplevelse men också ökad säkerhet, hållbarhet och effektivitet.

Förstudien har nu resulterat i en föreslagen lösning i form av Adobe Sign, en molnbaserad e-signaturtjänst som gör det möjligt för användaren att skicka, signera, spåra och hantera signaturprocesser med en webbläsare eller mobil enhet.

Viktigt att känna till är att det finns en begränsning gällande vilken typ av dokument som kan signeras. Begränsningarna beror på att lösningen har en låg säkerhetsklassning som gör att signering kan genomföras men inte fungerar för känsligare uppgifter som personnummer. Idag kan biobankerna använda lösningen för att genomföra digitala underskrifter av följande:

  • Biobanksavtal: L1, L1a (L1b och L1c signeras enbart av biobanken – lägre komplexitet)
  • Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N1a, N2, N4
  • MTA: L2a1, L2a2, L2a3

Regionala bestämmelser kan påverka användning

För regioner som är intresserade av Adobe Sign är det viktigt att komma ihåg att även om denna lösning är möjlig, måste varje enskild region stämma av förutsättningarna med respektive jurist och/eller ansvariga för arkiv-klassificering och arkivering. Det finns heller inget stöd idag för diarieföring eller liknande utan lösningen gäller endast själva möjligheten till digital signering där eventuell installation/integrering eller tekniskt stöd måste ske på regional nivå.

Idag kan digital signering hanteras av RBC Mellansverige, Uppsala Biobank, Stockholms Medicinska Biobank/RBC Stockholm-Gotland, Värmlands Biobank och RBC Sydöstra med förhoppningen att fler biobanker inom regionerna har möjlighet att ansluta framöver.

För frågor om förstudien eller e-signeringen, kontakta Krister Petersen, RBC Mellansverige eller Nosrat Shahsavar, RBC Sydöstra.