Vårdprovsamlingar

I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prov, primärt insamlade inom sjukvården för vård och behandling.

Vårdprovsamlingar finns inom följande områden:

  • Patologi/Cytologi
  • Mikrobiologi
  • Klinisk kemi
  • Klinisk genetik
  • Immunologi
  • Transfusion
  • Transplantation
  • Gynekologi/Obstetrik

Störst andel prov som sparas i landstingens/regionerna vårdprovsamlingar finns inom klinisk patologi och cytologi. Vårdprovsamlingar är i första hand avsedda för vård, diagnostik och behandling, men kan även tillgängliggöras för forskning om det finns ett etikgodkännande och patienter/provgivare har lämnat sitt samtycke.

För mer information om biobanker med befintliga prov sparade i vårdsyfte och hur du kan få tillgång till vårdprovsamlingar för din forskning, kontakta biobankssamordnaren i aktuellt landsting/region. Kontaktinformation hittar du HÄR >>