Vad är primära och sekundära provsamlingar?

En primär provsamling är provsamling som ingår i en biobank som inrättats i Sverige och inom en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet. Endast vårdgivare (regioner, offentliga eller privata) kan vara huvudman för en biobank som innehåller primära provsamlingar.

Biobanker med andra huvudmän än vårdgivare kan endast innehålla sekundära provsamlingar och provsamlingar som inte omfattas av biobankslagen. En sekundär provsamling är en provsamling som lämnats ut från den biobank som ansvarar för den primära provsamlingen och vars ursprung även efter utlämnandet kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör. Prov från en sekundär provsamling får enligt biobankslagen inte utlämnas vidare.