forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Nationell granskningsrutin

Vid studier där tillgång önskas till befintliga biobanksprov från flera landsting/regioner erbjuds forskare och företag rådgivning och administrativ granskning vid Regionalt biobankscentrum eller motsvarande organisation.

Kontakta det Regionala biobankscentrum (RBC)/motsv. organisation i den sjukvårdsregion där ansökan om etikprövning gjorts eller kommer att göras. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Den service som erbjuds består av följande:

a) Rådgivning inför ansökan, bl.a. frågor gällande biobankslagstiftningen och avsnitt rörande biobank i etikansökan och forskningspersonsinformationen.

b) Administrativ granskning av biobanksansökan och ingående bilagor.

En administrativ granskning av biobanksansökan utförs alltid innan biobanksansvarig beslutar om tillgång till biobanksprov. Om en ansökan ska skickas till flera biobanker innebär det att denna granskning sker vid ett RBC/motsv. organisation istället för vid alla berörda biobanker. När granskningen är genomförd skickar ansvarig forskare/företag biobanksansökan inkl. bilagor till kontaktpersonen för respektive landstings/regions biobank för sedvanlig handläggning enligt lokal rutin. Observera att det endast är varje enskild biobank som kan besluta om tillgång till prov. RBC/motsv. organisation kan vid behov bistå med kontaktuppgifter till respektive landsting/region.

Kontaktuppgifter till alla landstings/regioners biobankssamordnare finns här: Biobankssamordnare.

Kontaktuppgifter för respektive sjukvårdsregion

Norra Johanna.H.Akerlund@vll.se

Uppsala Örebro therese.fagerqvist@akademiska.se  eller rbc@rbcuppsalaorebro.se

Stockholm kristofer.delfani@sll.se

Sydöstra Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se  eller Gunilla.Davour@regionostergotland.se

Västra Götaland rbcvast@vgregion.se

Södra rbcsyd@skane.se

 

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: