Nationell granskningsrutin

Vid studier där tillgång önskas till befintliga biobanksprov från flera regioner erbjuds forskare och företag rådgivning och administrativ granskning vid Regionalt biobankscentrum eller motsvarande organisation.

Kontakta det Regionala biobankscentrum (RBC)/motsv. organisation i den samverkansregion där huvudansvarig prövare för studien finns. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Den service som erbjuds består av följande:

a) Rådgivning inför ansökan, bl.a. frågor gällande biobankslagstiftningen och avsnitt rörande biobank i etikansökan och forskningspersonsinformationen.

b) Administrativ granskning av biobanksansökan och ingående bilagor.

En administrativ granskning av biobanksansökan utförs alltid innan biobanksansvarig beslutar om tillgång till biobanksprov. Om en ansökan ska skickas till flera biobanker innebär det att denna granskning sker vid ett RBC/motsv. organisation istället för vid alla berörda biobanker. När granskningen är genomförd skickar ansvarig forskare/företag biobanksansökan inkl. bilagor till kontaktpersonen för respektive regions biobank för sedvanlig handläggning enligt lokal rutin. Observera att det endast är varje enskild biobank som kan besluta om tillgång till prov. RBC/motsv. organisation kan vid behov bistå med kontaktuppgifter till respektive region.

Kontaktuppgifter till alla regioners biobankssamordnare finns här: Biobankssamordnare.

Kontaktuppgifter för respektive samverkansregion

Norra Johanna.H.Akerlund@regionvasterbotten.se

Uppsala Örebro rbc@rbcuppsalaorebro.se

Stockholm biobankscentrum.lsf@sll.se

Sydöstra Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se 

Västra Götaland rbcvast@vgregion.se

Södra rbcsyd@skane.se