forskning
Switch to english language
x
forskning
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Multicenterprincipen

För att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från flera regioners biobanker har multicenterprincipen tagits fram.

Multicenterprincipen kan tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

  • Nyinsamlade prov (insamlade vävnadsprov som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller inte villkoren)
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning* se Etikprövningsmyndighetens webbplats >>
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten ( kontaktuppgifter till e-biobankerna hittar du HÄR >> ).

För att ansöka om tillgång till prov enligt multicenterprincipen behöver du fylla i blankett N1a och bilaga N1b.

Var ska ansökan skickas?

För studier med etikgodkännande innan den 1 januari 2019: Ansökan ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd.

För studier med etikgodkännande efter den 1 januari 2019: Ansökan ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

* Den 1 januari ändras organisationen med de regional etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Etikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Detta kommer innebära att multicenteransökan för biobank kan skickas till det RBC i den region där huvudansvarig forskare finns .

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta det Regionala Biobankscentrum (RBC) i den region ansökan avser.

Privat vårdgivare

För att privat vårdgivare ska kunna omfattas av biobanksavtalet krävs det att dessa tre villkor är uppfyllda:

  • huvudprövaren tillhör en region, en kommun, ett universitet eller en högskola
  • minst en av de ingående klinikerna/siterna tillhör en region
  • en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och en av regionernas e-biobanker. Kopia på fullmakten biläggs ansökan.