forskning
Switch to english language
x
forskning
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Multicenterprincipen

För att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från flera regioners biobanker har multicenterprincipen tagits fram.

Multicenterprincipen kan tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

  • Nyinsamlade prov (insamlade vävnadsprov som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller inte villkoren)
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning* se Etikprövningsmyndighetens webbplats >>
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten ( kontaktuppgifter till e-biobankerna hittar du HÄR >> ).

För att ansöka om tillgång till prov enligt multicenterprincipen behöver du fylla i blankett N1a och bilaga N1b.

Var ska ansökan skickas?

Ansökan ska skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/ huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta det Regionala Biobankscentrum (RBC) i den region ansökan avser.

Privat vårdgivare

För att privat vårdgivare ska kunna omfattas av biobanksavtalet krävs det att dessa tre villkor är uppfyllda:

  • huvudprövaren tillhör en region, en kommun, ett universitet eller en högskola
  • minst en av de ingående klinikerna/siterna tillhör en region
  • en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och en av regionernas e-biobanker. Kopia på fullmakten biläggs ansökan.