Forskningsprovsamlingar

I svenska biobanker finns flera större forskningsprovsamlingar med prover från flertal provgivare. Tillgång till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelse mellan forskare och biobanksansvarig.

Forskaren som samlar in prover har dispositionsrätten till sin provsamling och har beslutsrätt över vad som proverna får användas. Detta innebär att biobanker inte kan utlämna prov utan ansvarig forskarens medgivande. Vid samarbetsförfrågningar skickas en förfrågan från biobanken till provsamlingsansvarig.

Under 2021 lanserades Provsamlingar Väst som listar forskningsprovsamlingar registrerade under Biobank Väst.

För att få information om vilka övriga forskningsprovsamlingar som kan vara aktuella för samarbete kan man kontakta regionernas biobankssamordnare och/eller biobankerna vid universitetssjukhusen.

Katalog – forskningsprovsamlingar

En del svenska forskningsprovsamlingar finns registrerade i BBMRI-ERIC Directory. Det är en katalog med information om forskningsprovsamlingar i Sverige och övriga Europa där forskare registrerat sina provsamlingar.

Här kan du hitta redan insamlat biobanksmaterial som potentiellt kan användas av andra än den forskare/provsamlingsansvariga som insamlat materialet.

Katalogen bygger på metadata såsom diagnos, provtyp, fenotyp och enkätdata och avser att bidra till ett bättre utnyttjande av redan befintliga provsamlingar och att öka möjligheterna till forskningssamarbeten.