Ansöka om prov

För att ansöka om tillgång till insamlade prov och för uttag av befintliga prov från regionernas provsamlingar ska blanketten L1. Tillgång till provsamling för forskning >> användas.

Om ansökan omfattar prov som ska utlämnas från flera regioner kan N1a. Tillgång till nyinsamlade biobanksprov vid multicenterstudier >>användas. Läs mer om Multicenterprincipen HÄR >>

Bilagor som kan behövas bifogas till ansökan är:

  • L1a om ansökan avser befintliga vävnadsprov
  • L1b om ansökan avser befintliga vätskebaserade prov
  • L1c om ansökan avser befintliga prov i PKU biobanken

Bilagor som alltid behöver bifogas ansökan är:

  • Ansökan om etikprövning
  • Beslut från Etikprövningsmyndigheten (kan kompletteras senare)
  • Patient/Forskningspersonsinformation med samtyckesdel (behövs inte om Etikprövningsmyndigheten har godkänt tillgång till befintliga prov utan samtycke)

Att tänka på när ansökningsblanketten L1 fylls i:

  • Att uttag från patologens provsamling alltid räknas som befintliga prov, även om provet är nyinsamlat och tas i samband med studien.
  • Om prov ska byta huvudman (utlämnas ) och ansvarsmässigt lämna sjukvårdshuvudmannen, så ska del II med information om den mottagande biobanken fyllas i. Även den mottagande biobanken ska skriva under del II innan ansökan skickas till aktuell biobank
  • Om vissa prov kvarstår och vissa prov utlämnas ska det anges under punkt 4 i ansökan.
  • Om prov ska skickas på analys så kan ett MTA behövas. Läs mer HÄR >> om vilka villkor som behöver vara uppfyllda.

Var ska ansökan skickas?

Ansökan ska inte skickas till Biobank Sverige utan ska skickas till den  biobank/biobanksamordnare i den region ansökan avser. Kontaktuppgifter till biobanker/biobanksamordnare hittar du HÄR >>

Om ansökan gäller Multicenterstudier ska den skickas till det Regionala Biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där huvudansvarig prövare finns. Kontaktuppgifter till RBC hittar du HÄR >>

Om du har frågor eller behöver vägledning med din ansökan så kontakta Biobankssamordnaren >> i den region ansökan avser