Tillgång till prov för forskning

I en studie kan man behöva tillgång till nytagna och/eller befintliga prov. 

Tillgång kan ges antingen genom att prov utlämnas till en biobank hos en annan huvudman eller genom att prov kvarstår som en provsamling hos sjukvårdshuvudmannen.

I båda fallen kan prov skickas till annat laboratorium för analys >> LÄS MER.

Befintliga prov: är prov tidigare tagna och sparade inom hälso- och sjukvården. Vanligen är det prov som sparats för vårdändamål.

För att få tillgång till befintliga prov krävs ett etikgodkännande och ett beslut från aktuell biobanksansvarig som har till uppgift att bedöma om tillräckligt med material finns kvar för vård och behandling.

Nyinsamlade prov: är prov tagna i ett specifikt forskningsprojekt. Nyinsamlade prov inom sjukvården måste alltid inrättas/registreras i sjukvårdshuvudmannens biobank för att uppfylla lagens krav på spårbarhet av prov.

Tänk på att vävnadsprov från patologen räknas alltid som befintliga prov, även om provet tas i samband med en forskningsstudie.

För information om vilken av sjukvårdshuvudmannens biobanker som provsamlingen ska registreras eller vart ansökan ska skickas kontakta  Biobankssamordnare >>

För att få tillgång till prov krävs alltid: