forskning
Switch to english language
x
forskning
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Nyinsamling av prov för forskning

I samband med att en studie planeras bör man kontakta aktuell biobank för information och rådgivning kring hur provinsamlingen i studien bäst kan planeras och vilka dokument som behövs.

Innan provinsamlingen kan starta måste dessa villkor vara uppfyllda:

Att tänka på

Om insamlingen sker i fler än en region måste det framgå i etikansökan.

Om insamlingen omfattar prov som ska utlämnas från flera landsting/regioner kan Multicenterprincipen >> övervägas.

Insamling av prov (oavsett hur det görs) är förenat med kostnader. För mer information om kostnader kontakta en biobankservice vid någon av universitetssjukhusen. Du kan läsa mer om biobanksservice HÄR>>.

Sjukvårdsintegrerad insamling

En infrastruktur för standardiserad sjukvårdsintegrerad hantering och biobankning av prov för forskning framför allt för blod byggs nu upp vid landets biobanker. Här kan du läsa mer om sjukvårdsintegrerad insamling >>.