forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Till startsidan för Biobank Sverige
BBMRI

Kohorter

I Sverige finns flera stora kohorter som helt eller delvis samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. Dessa kan baseras på geografiska områden, specifika åldersgrupper och/eller sjukdomstillstånd. Nedan hittar du länkar till ett urval av befintliga kohorter inom olika områden.

Hälsokohorter

Cancer

Diabetes

Hjärta och Kärl

Reumatologi, immunsjukdomar

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: