Kohorter

I Sverige finns flera stora biobankskohorter som helt eller delvis samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. I en kohort kan personer följas över tid, vilket är av stort värde. Genom att koppla prov till hälsoregister möjliggörs upptäckt av riskfaktorer eller sjukdomsmarkörer som i förväg, innan personen blivit sjuk, går att spåra i provet.

Forskningsprovsamlingarna består till stora delar av blod/plasma eller serum, men kan också innefatta RNA/DNA, urin, saliv eller vävnad. Samtycke från patienten/provgivaren inhämtas vid provtagning och för att prov ska få användas i forskning krävs även godkännande från etikprövningsmyndigheten.

Prov kan ofta göras tillgängliga för forskargrupper och företag som inte varit delaktiga i provinsamlingen. Att använda befintliga provsamlingar för forskning har praktiska fördelar. Forskningsprojektet kan få en kortare uppstartsfas och det går att dra nytta av att resurser redan är lagda på att karaktärisera och kvalitetskontrollera prov. Den största fördelen är  vanligtvis att det går att studera människor över tid, t.ex. att jämföra ett blodprov från tiden då man var frisk med senare blodprov. En annan stor fördel är att kohorten vanligtvis innehåller lämpliga prov för att jämföra sjuka med friska.

Bild på Biobank Cohort Forum logotyp

Biobank Cohort Forum

Kostnadsfri webbinarserie med fokus på kohorter och biobanksprov. Registrera dig idag för stående inbjudningar!

E-learning biobankslagen

Lär dig grunderna i denna digitala utbildning om biobankslagen.

Vanliga frågor och svar

Se svaren på vanliga frågor om både biobankslagen och andra frågeställningar.