Sjukvårdsintegrerad insamling

Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården.

Det medför att prov får samma höga kvalitet som vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet av provhanteringen och information om hur provet har hanterats. Insamling och biobankning av forskningsprov sker i enlighet med biobankslagen och kan användas i etikgodkända projekt med inhämtat patientsamtycke.

Vätskebaserade prov

Sjukvårdsintegrerade hanteringen av vätskebaserade prov innebär att man för godkända, etikprövade projekt kan beställa biobanksprov via journalsystemet, som alikvoteras och frysförvaras i biobank. Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på proverna. All information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett s.k. LIMS. De regioner som ännu inte har den sjukvårdsintegrerade hanteringen kan erbjuda andra lösningar för insamling av prov för forskningsändamål.

Idag finns modellen för sjukvårdsintegrerad biobankning av forskningsprov implementerad i 22 sjukhus runt om i Sverige. Ytterligare 4 sjukhus arbetar med införande av modellen.

Om du är intresserad av att komma igång med provinsamling, kontakta i första hand den biobanksservice där du är aktiv som forskare. Biobanksservice kan du läsa mer om HÄR >>