BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC arbetar för att upprätta, driva och utveckla en europeisk forskningsinfrastruktur av biobanker och tillhandahålla resurser för att underlätta forskningssamarbeten och tillgången till faciliteter samt stödja biomolekylär och medicinsk forskning av hög kvalitet.

BBMRI-ERIC finns upprättad i de flesta europeiska medlemsstaterna och består av 19 medlemsstater och en internationell organisation vilket gör BBMRI-ERIC till en av de största forskningsinfrastrukturerna i Europa.

Du kan läsa mer om BBMRI-ERIC och deras arbete HÄR>>