Vi har idag en biobank med sekundära provsamlingar. Behöver den göras om?

Troligtvis inte, men det kan tillkomma föreskrifter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om;
   1. förfarandet vid anmälningar om inrättande av biobanker,
   2. nedläggning av biobanker, och
   3. överlåtelse av provsamlingar.