Om en patient har samtyckt till bevarande av prov – måste prov då bevaras?

Det är inte patientens om avgör om prov ska bevaras. När det gäller hur länge prov bör bevaras efter slutförd analys finns rekommendationer som tas fram av de kliniska disciplinerna eller dess specialistföreningar.

Det förväntas komma föreskrifter om bevarandetider för biobanksprov från Socialstyrelsen.