SÖKSök

Hur får prov från beslutsoförmögen person sparas och användas?

Prov från beslutsoförmögen person, exempelvis dementa personer, får sparas för provgivarens egen vård utan samtycke. Prov kan också få användas för forskning efter beslut enligt etikprövningslagen av Etiksprövningsmyndigheten.  Om närstående, god man eller förvaltare uttrycker att prov ej får användas för forskning, så gäller biobankslagen och provet får inte heller användas till detta, även om Etikprövningsmyndigheten givit tillstånd till forskning