Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Hur får prov från beslutsoförmögen person sparas och användas?

Prov från beslutsoförmögen person, exempelvis dementa personer, får sparas för provgivarens egen vård utan samtycke. Prov kan också få användas för forskning efter beslut enligt etikprövningslagen i Etiksprövningsnämnden. Dock om anhörig, god man eller förvaltare uttrycker att provet ej får användas för forskning, så gäller biobankslagen och provet får inte heller användas till detta, även om Etikprövningsnämnden givit tillstånd till forskning
Mer information om forskning och inhämtande av samtycke för forskning finns under ” När kan beslutsoförmögna vara med i ett forskningsprojekt då samtycke inte kan inhämtas?”

Länkar