Finns vägledning till biobanksansvarig för utlämnande av befintliga prov?

Ja, se dokument J1a och C2b under fliken Personal – Instruktioner och checklistor på biobanksverige.se/dokument