originaltext

a. [0] Vilken typ av prov?
Befintliga Nyinsamlade
Observera att vissa vävnadsprov som är nyinsamlade kan räknas som befintliga prov. Prov som går via patologen och behandlas där på samma vis som vårdprov räknas som befintliga prov. I dessa fall behövs någon av bilagorna L1a, L1b eller L1c
b. [1] Gäller det kliniska patologi och/eller cytologiprov, övriga biobanksprov eller PKU prov?
Kliniska patologi och/eller cytologiprov Övriga biobanksprov PKU prov Med övriga biobanksprov menas bland annat prov från mikrobiologi, genetik, kemi, immunologi, farmakologi och forskningsprovsamlingar.
c. [1] Ska prov utlämnas?
Ja Nej Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
d(vävnad). [2] Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
e(vätska). [2] Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
f(pku). [2] Ska prov kvarstå i biobanken eller utlämnas?
Kvarstå Utlämnas Utlämning innebär att provsamling byter huvudman och att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman
g.[2] Ska prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands?
Nej Ja
h.[2] Multicenter eller singelcenter?
Multicenter Singelcenter
g vävnad.[3] Ska prov skickas för utanför den egna organisationen?
Nej Ja
g vätske.[3] Ska prov skickas för analys utanför den egna organisationen?
Nej Ja
g pku.[3] Ska prov skickas för analys utanför den egna organisationen?
Nej Ja
1. (L1+L1a) Fyll i blankett L1 del I och del II och bilaga L1a. Ansökan om tillgång till befintliga kliniska patologi och cytologiprov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a
2. (L1+L1b) Fyll i blankett L1 del I och del II och bilaga L1b. Ansökan om tillgång till befintliga övriga biobanksprov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b
3. (L1+L1c) Fyll i blankett L1 del I och del II och bilaga L1c. Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c
4. (L1) Fyll i blankett L1 del I. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1
7. (N1a+N1b) Fyll i blankett N1a och bilaga N1b. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuellt RBC kontor
LADDA NED:
N1a N1b
8. (L1) Fyll i blankett L1 del I och del II. Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov som ska utlämnas kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1
9. (L1+L1a) Fyll i blankett L1 del I och bilaga L1a. Ansökan om tillgång till befintliga kliniska patologi och cytologiprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a
12. (L1+L1b) Fyll i blankett L1 del I och bilaga L1b. Ansökan om tillgång till befintliga övriga biobanksprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b
15. (L1+L1c) Fyll i blankett L1 del I och bilaga L1c. Ansökan om tillgång till befintliga PKU prov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c
18. (L1+L1a+L2a1) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1a och blankett L2a1. Ansökan om tillgång till befintliga kliniska patologi och cytologiprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a L2a1
19. (L1+L1a+L2a2) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1a och blankett L2a2. Ansökan om tillgång till befintliga kliniska patologi och cytologiprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a L2a2
20. (L1+L1a+L2a3) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1a och blankett L2a3. Ansökan om tillgång till befintliga kliniska patologi och cytologiprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a L2a3
21. (L1+L2a1) Fyll i blankett L1 del I och blankett L2a1. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L2a1
22. (L1+L2a2) Fyll i blankett L1 del I och blankett L2a2. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L2a2
23. (L1+L2a3) Fyll i blankett L1 del I och blankett L2a3. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L2a3
24. (L1+L1b+L2a1)(vätska) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1b och blankett L2a1. Ansökan om tillgång till befintliga övriga biobanksprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1a L2a1
25. (L1+L1b+L2a2)(vätska) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1b och blankett L2a2. Ansökan om tillgång till befintliga övriga biobanksprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b L2a2
26. (L1+L1b+L2a3)(vätska) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1b och blankett L2a3. Ansökan om tillgång till befintliga övriga biobanksprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1b L2a3
27. (L1+L1c+L2a1)(vätska) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1c och blankett L2a1. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c L2a1
28. (L1+L1c+L2a2)(vätska) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1c och blankett L2a2. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c L2a2
29. (L1+L1c+L2a3)(vätska) Fyll i blankett L1 del I, bilaga L1c och blankett L2a3. Ansökan om tillgång till befintliga vävnadsprov för singelcenter som ska kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank
LADDA NED:
L1 L1c L2a3
För alla ansökningar, kom ihåg att skicka med följande bilagor:
- Kopia på underskriven etikansökan
- Beslut från etikprövningsnämnd (kan kompletteras senare)
- Patient/Forskningspersonsinformation med samtyckesdel
Tack för att du har använt blankettväljaren! Har du synpunkter eller förslag på förbättringar?
Kontakta info@biobanksverige.se