elsi
Sök
Basic information in english
x
elsi
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Om vår Helpdesk

Biobank Sveriges ELSI Helpdesk riktar sig till forskare och provsamlingsansvariga verksamma i Sverige. Tjänsten drivs av forskare och experter inom biomedicinsk etik, förvaltningsrätt och offentlig rätt vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- och bioetik (CRB). 

I samband med forskning på mänskliga vävnadsprover uppstår så kallade ELSI-frågor. Det är frågor som rör forskningens etiska, legala och sociala implikationer. Till vår Helpdesk kan du ställa frågor och få råd om etiska problemställningar, till exempel hur svensk lagstiftning om dataskydd och etisk granskning kan påverka specifika forskningsprojekt. ELSI Helpdesk erbjuder också utbildning i ELSI-frågor och forskningsetik och tillhandahåller förberedande material som stödjer universitet och forskningskonsortier i dialogen med myndigheter, om till exempel remisser och policydokument.

Biobank Sverige är nationell nod i BBMRI-ERIC och flera av våra experter ingår i deras Common Service ELSI. BBMRI-ERIC har också en ELSI helpdesk. Dit kan du vända dig med frågor som inte specifikt rör svenska förhållanden.

Vi har också samlat publikationer som rör etiska och juridiska frågor kring biobanks- och registerforskning. Där finns också tillgång till äldre nummer av Biobank Perspectives som gavs ut 2014-2017, med nyheter inom bioetik och juridik till forskarvärlden.

Webbplatsen är under uppbyggnad och mer information kommer att läggas till kontinuerligt.

 

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: