Om vår Helpdesk

Biobank Sveriges juridiska Helpdesk riktar sig till forskare och provsamlingsansvariga verksamma i Sverige. 

I samband med forskning på mänskliga vävnadsprover kan det uppstå frågor som rör forskningens etiska, legala och sociala implikationer. Till vår Helpdesk kan du ställa frågor och få råd om etiska problemställningar, till exempel hur svensk lagstiftning om dataskydd och etisk granskning kan påverka specifika forskningsprojekt. Vår Helpdesk erbjuder också utbildning och tillhandahåller förberedande material som stödjer universitet och forskningskonsortier i dialogen med myndigheter, om till exempel remisser och policydokument.

Biobank Sverige är nationell nod i BBMRI-ERIC  som har en ELSI helpdesk, dit kan du vända dig med  juridiska och etiska frågor som inte specifikt rör svenska förhållanden.