elsi
Sök
Basic information in english
x
elsi
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Våra experter

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för Biobank Sveriges ELSI-helpdesk. Vi ingår också i BBMRI-ERIC:s ELSI Common Service och har tidigare arbetat med ELSI-Service för BBMRI.se, föregångaren till Biobank Sverige. Våra forskare och experter har lång erfarenhet av att arbeta med etiska- och juridiska frågeställningar kring biobanks- och registerforskning. 

Mats G. Hansson

Professor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet

Mats G. Hansson är föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han leder flera mångvetenskapliga forskningsprojekt och frågorna sträcker sig från de etiska, sociala och juridiska aspekterna av implementeringen av genetisk diagnostik i klinisk praxis, användandet av mänskligt vävnadsmaterial i forskning, till klinisk och medicinsk etik. Han har en examen i biologi (1974) och en doktorsexamen i teologi (1991). Mats G. Hansson är interim director för BBMRI-ERIC:s ELSI Common Service.

Camilla Östergren

Camilla Östergren

Jur kand, Uppsala universitet

Camilla Östergren är jurist. Hennes uppdrag är att utveckla och samordna helpdesktjänsten för etiska och juridiska (ELSI) frågor kring biobanks- och registerforskning inom ramen för Biobank Sverige.

Jane Reichel

Jane Reichel

Professor i förvaltningsrätt, Stockholms universitet

Jane Reichels forskning är inriktad på den pågående globaliseringen och europeiseringen av rätten och dess påverkan på förvaltningsrätten. Jane Reichel har bland annat arbetat med regler för datasskydd över gränserna, särskilt inom medicinsk forskning med biobanker.

Anna-Sara Lind

Professor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på hur EU-rätten och internationell rätt inverkar på den medicinska rätten och socialrätten i en komplex konstitutionell verklighet. Sedan 2011 är hon knuten till CRB, där har hon fördjupat sig i de juridiska aspekterna av forskning som utförs inom BBMRI.se och BBMRI-LPC.

 

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: