Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2023-03-27

Idag 2023-03-27 har vi gjort en ny produktionssättning av SBR som hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”. Nytt för samtyckeshandläggare vid PFE Tillägg av orsak vid registrering av ett avvikande samtyckesbeslut vid...

Sprintdemo 22, Torsdag 6/4

Torsdagen den 6/4 kl.13:00-14:00 kommer vi att genomföra nästa sprintdemo för SBR. Innehåll: E-brev- progress i arbetet (samtyckeshandläggare & samtyckesadministratör) Webbapplikation för elektronisk nej-talong- Progress i arbetet (medborgare) Vill du delta på...

Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2023-02-08

Idag 2023-02-08 har vi gjort en produktionssättning till SBR. Huvudmännen kan nu själva göra registerutdrag enligt artikel 15 GDPR och Loggutdrag från SBR. 2 nya roller har skapats för detta och rollerna behöver tilldelas användare som ska ha behörighet att göra dessa...

Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2023-01-04

Idag 2023-01-04 har vi gjort en mindre produktionssättning till SBR för att rätta till 2 identifierade buggar. Nu kan samtyckeshandläggare vid provförvaringsenheterna logga ej verkställbara ärenden. Det var en behörighet som saknades som nu finns på plats. Vid...

Se SBR demo 15 och 17 i efterhand

Utvecklingen av Svenska biobanksregistret (SBR) går hela tiden framåt och regelbundet arrangeras demonstrationer av systemet och dess funktioner. Nu kan du ta del av två inspelade demonstrationer i efterhand  – SBR sprintdemo 15 respektive...

Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2022-12-14

Idag 2022-12-14 har vi gjort en mindre produktionssättning till SBR. Produktionssatt funktionalitet är: Överblick av användareAnvändaradministratörer kan nu få en överblick över vilka användare som finns i SBR. Dessa kan filtreras på nationell-, sjukvårdsregional- och...