Switch to english language
x
English
Nationella Biobanksrådet

Kategoier

Publicerat 2017-10-12

Vetenskapsrådet stödjer satsning av ny nationell biobanksinfrastruktur

  Vetenskapsrådet har tagit beslut om att bevilja medel för uppbyggnad av en ny organisation för biobanker i Sverige. För närvarande hanterar svenska biobanker över… » Läs mer

Publicerat 2017-08-24

Hur många biobanksavtal hanteras i Sverige varje år?

Under våren 2017 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare. En sammanställning finns på följande länk statistik biobanksavtal… » Läs mer

Publicerat 2016-12-22

Nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker

Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt… » Läs mer

1 2 3 4

Sök