Switch to english language
x
English
Nationella Biobanksrådet

Kategoier

Publicerat 2019-03-15

Ny upplaga av Biobanksguiden

Nu finns en uppdaterad svensk version av vår Biobanksguide publicerad. Guiden finns på sidan ALLA DOKUMENT eller kan laddas ner HÄR >>

Publicerat 2019-01-08

Förändringar gällande biobanksansökningar enligt Multicenterprincipen

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som… » Läs mer

Publicerat 2018-10-29

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik

Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar… » Läs mer

Publicerat 2018-10-25

Välkommen till Nationell Biobankskonferens i Göteborg 2019

Nu är det dags igen för Nationell Biobankskonferens som arrangeras av Biobank Sverige. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga… » Läs mer

Publicerat 2018-06-13

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den ELSI-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer att kunna… » Läs mer

Publicerat 2018-05-17

Seminarier om biobankning i Göteborg

Våren 2018 bjuder Biobank Väst in till tre seminarier om biobankning. Seminarierna syftar till att ge kunskap kring hur humana prover som sparas i biobanker… » Läs mer

Publicerat 2018-04-16

Statistik över antal biobanksavtal i Sverige

Under våren 2018 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal från 2013 fram till 2017 genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare. Länk till sammanställningen… » Läs mer

Publicerat 2018-03-22

Pilotprojekt underlättar övergång till ny EU-förordning

Nästa år träder en ny EU-förordning i kraft, som ska göra det enklare och fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU. För att… » Läs mer

Publicerat 2018-02-05

Förslag till ändringar i lagen om etikprövning

En remissförfrågan gällande Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) har gått ut till alla landsting och… » Läs mer

Publicerat 2018-01-30

Framtidens biobanker kan snart vara här

Inrättande av ett nationellt biobanksregister och förtydligande i patientlagen att patienten har rätt att få information om prov ska sparas i en biobank. Det är… » Läs mer

1 2 3 4

Sök