Ett år med pandemin – Biobank Sveriges reflektioner

Ett år med pandemin – Biobank Sveriges reflektioner

Biobank Sverige har sammanställt en skrivelse med reflektioner gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data Med erfarenhet från covid-19 önskar Biobank Sverige lyfta det stora behov som finns att tillgängliggöra prov,...
Solbritt Rantapää Dahlqvist: Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist: Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist forskar på att ta reda på varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Tack vare Biobanken norr har hon gjort flera viktiga upptäckter som hjälper läkare diagnosticera sjukdomen innan den bryter ut. – Det är världens bästa biobank, säger...
Året som gått – reflektioner kring covid-19

Året som gått – reflektioner kring covid-19

På ett eller annat vis påverkas vi alla av den pågående pandemin. Det kan vara så att vi själva eller någon vi bryr oss om blivit drabbad. Eller så påverkas vi på ett eller annat vis av de fysiska restriktioner som finns. Det lurar en oro kring om detta är det nya...
Ingvar Bergdahl: Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Ingvar Bergdahl: Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Runt om i Sverige finns flera stora befolkningsbaserade provsamlingar – även kallade kohorter – som helt eller delvis har samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. I en kohort kan personer följas över tid, vilket är av stort värde för att kunna...