Switch to english language
x
English
Nationella Biobanksrådet

Kategoier

Publicerat 2021-04-27

Vikten av biobanker lyfts i Forskningspropositionen

Regeringens forskningsproposition (prop. 2020/21:60) lämnades över till riksdagen i december 2020. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och… » Läs mer

Sök