SÖKSök

Arkiv: Forskarporträtt

Bättre förebyggande behandling mot magcancer

Genom att följa personer som får magsäckscancer försöker forskarna lära sig mer om hur bakterien ger upphov till cancern för att kunna hitta anpassade behandlingar.

Läs mer
Fotografi på Joar Franzén

Mer involverade patienter ger bättre vård

Medicinsk forskning är en hörnsten i arbetet för att vården ska kunna erbjuda bättre behandlingar. Allt från influensa till cancer. Det finns ytterligare en grupp, som är viktig i processen för att ta fram nya läkemedel eller behandlingar: patienterna.

Läs mer

Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

Det är tack vare prov från biobanker som Tove Fall kan undersöka vad som förändras när en person går från att vara frisk till att få diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

Läs mer

Han vill lösa narkolepsins gåta

Autoimmuna sjukdomar är ett stort problem. Det finns stora hål i kunskaperna om autoimmunitet, både om vilka sjukdomar som är autoimmuna och om vad som faktiskt händer i kroppen, hål som forskarna försöker fylla i.

Läs mer

Livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt

Människors livsvillkor och psykosociala situation påverkar risken att drabbas av hjärtinfarkt. Det har Margareta Kristensson visat i sin forskning.

Läs mer
Fotografi på Margareta Kristensson
1 2 3