Förslag till kommande lagstiftning – Ny Biobankslag 2023

På denna sida samlar vi information och ger en överblick kring förslaget till en ny biobankslag. Uppgifterna är noggrant analyserade av Biobank Sveriges juristgrupp och uppdateras löpande i takt med eventuella justeringar kring förslaget om en ny biobankslag.

Vad innebär förslaget till en ny biobankslag?

Syftet med det nya lagförslaget är samma som tidigare: att reglera hur identifierbart humanbiologiskt material (prov), med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Det finns däremot vissa förändringar i det nya lagförslaget som bland annat innefattar ett utökat tillämpningsområde, nya undantag och att sekundärbiobanker tas bort.

För mer information om förändringarna och skillnaderna i det nya lagförslaget, se våra två sammanställningar (dokumenten) i slutet av denna sida.

Status idag

Regeringen föreslår i en proposition att en ny biobankslag ska ersätta den nuvarande biobankslagen. Den nya uppdaterade biobankslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Dokument

Biobank Sverige har sammanställt det nya lagförslaget i två dokument:

Kortfattat vad som är nytt  (uppdaterad 2022-09-26)

Jämförelse: Förslag nya och nuvarande biobankslag (uppdaterad 2022-10-05)

Biobank Sverige ansvarar inte för eventuella fel i materialet eller för eventuella skador som kan orsakas av sådana fel. Om ni hittar felaktigheter i materialet är vi tacksamma för om ni rapporterar dessa till info@biobanksverige.se

För mer information om förslaget för en ny biobankslag, besök Regeringens webbplats