Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2023-03-27

Idag 2023-03-27 har vi gjort en ny produktionssättning av SBR som hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”. Nytt för samtyckeshandläggare vid PFE Tillägg av orsak vid registrering av ett avvikande samtyckesbeslut vid...

Produktionssättning av Svenska biobanksregistret 2023-02-08

Idag 2023-02-08 har vi gjort en produktionssättning till SBR. Huvudmännen kan nu själva göra registerutdrag enligt artikel 15 GDPR och Loggutdrag från SBR. 2 nya roller har skapats för detta och rollerna behöver tilldelas användare som ska ha behörighet att göra dessa...

Testpersonnummer att använda i SBRs demomiljö

Dessa personnummer är testpersonnummer och kan användas för att skapa upp ärenden i SBRs demomiljö: Ø 20171231-2394, Barn1 Barnsson, Har två vårdnadshavare med samma adress Ø 20221006-2390, Barn 4 sep föräldrar, Har två vårdnadshavare med olika adressØ 20171230-2387,...