SÖKSök

Arkiv

Projektrapport: Underlag för prissättning av tjänster för forskning utförda inom patologi/cytologi

Syftet med projektet var att underlätta för alla patologi/cytologi verksamheter gällande kostnadstäckning för det arbete som utförs inom ramen för olika forskningsprojekt samt att underlätta för forskare att kunna beräkna vilka kostnader de bör ta hänsyn till när de planerar och söker finansiering för sitt projekt.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning

Dessa nationella riktlinjer riktar sig till professionen inom biobanker och inom laboratorieservice vars uppdrag är att stödja forskning som omfattar insamling och hantering av vätskebaserade prov i etikprövad forskning.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

PKU-biobanken – En nationell resurs för hälsa

Biobank Sverige och PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) har tittat närmare på hur PKU-biobankens möjligheter till att vara en nationell resurs för hälsa kan förbättras. 

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp
1 6 7 8