allmänhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Samtyckesbegränsning – Nej talonger

Här kan du ladda ner nej-talonger på svenska och andra språk, samt nej-talonger för barn och vuxna som avser PKU-prov.

När ska nej-talong användas?

Nej-talongen används enbart om du vill begränsa hur ditt prov får användas eller återta samtycke för det sparade provet eller inte samtycker till att tagna prov sparas.

Om du är tveksam till att prov sparas

Är du osäker och vill tänka över ditt beslut kan det vara bra att samtycka till att provet sparas tillsvidare. Du kan alltid senare när som helst ändra dig genom att skicka in en underskriven nej-talong, som du kan få i samband med provtagningen eller skriva ut från den här webbplatsen.

Var ska nej-talongen skickas?

Talongen ska inte skickas till Biobank Sverige utan till det landsting/region där du tagit det aktuella provet. Adresser för mottagare av nej-talonger hittar du HÄR >>

Nej-talonger som gäller PKU prov sparade i PKU biobanken ska däremot skickas till: Regionalt Biobankscentrum, Box 22550, 104 22 Stockholm

Så skyddas dina personuppgifter

Dina uppgifter om prover och analyser journalförs för att säkerställa din aktuella vård och behandling. All personuppgiftsbehandling i hälso- och sjukvården sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om biobankslagen, hantering av prov eller nej-talonger är du välkommen att vända dig till biobankssamordnaren i ditt landsting/region. Kontaktuppgifter finns HÄR >>