Vilka prov sparas i biobankerna?

Biobanksprov är allt från vätskor som blod, urin och saliv till cell- och vävnadsprov. Ett biobanksprov ska alltid kunna spåras tillbaka till provgivaren och förvaras i en biobank som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den övervägande andelen prov som sparas är för vård och behandling (ca 95%). Dessa prov kan även användas i forskning om det finns samtycke och en godkänd etikansökan.

Prov för vård har registrerats sedan 1920-talet, men forskningsprover härrör från senare år. De största biobankerna omfattar prov som sparas inom klinisk patologi och cytologi följt av mikrobiologiska och immunologiska serumanalyser.

PKU-prov

I Sverige tas PKU-prov på alla nyfödda barn för att få reda på om barnet har medfödda ämnesomsättningssjukdomar eller sköldkörtelhormonbrist. Proven förvaras och hanteras i enlighet med biobankslagen. PKU-biobanken är den mest omfattande biobanken med avseende på antalet provgivare, vilken omfattar nästan alla svenskfödda efter 1975. PKU-biobanken finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Du kan läsa mer i informationsbladen ”Information om PKU-biobanken” och ”Föräldrainformation om PKU-provet”.

Film om PKU laboratoriet

Karolinska har gjort en film där du kan följa med till PKU-laboratoriet och vara med när en ny analys på en ovanlig sjukdom görs